Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 6. juni kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 27. juni

Obligatorisk innlevering

Utlevering av oppgaven: 22. februar

Innleveringsfrist: 15. mars kl. 14:00

Merknad: http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/ressurser/innlevering/innlevering_fronter.html

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2020 19:22