Semesterside for FIL1001 - Vår 2018

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Alle de obligatoriske oppgavene ble ferdig rettet i går, og beskjed om hvorvidt oppgaven er godkjent samt kommentarer er sendt til hver enkelt students studente-post.

17. apr. 2018 17:56

De obligatoriske oppgavene vil bli rettet til mandag 16. april. Det er den enkeltes ansvar å sjekke hvorvidt oppgaven er godkjent. Skulle ikke oppgaven ha blitt godkjent på faglig grunnlag, kan du bearbeide teksten din og levere på nytt innen mandag 23. april kl. 14.00 i Fronter.

22. mars 2018 13:26

Oppgaveteksten til den obligatoriske oppgaven, finner dere her.

Les nøye gjennom all den praktiske informasjonen. Nærmere informasjon om når oppgavene vil være ferdig rettet, samt frist for innlevering av revidert oppgave dersom man ikke skulle få oppgaven godkjent på faglig grunnlag I runde en, vil bli publisert snart.

22. feb. 2018 09:50