Beskjeder

Publisert 10. jan. 2019 13:51
Vi forventer at sensuren i emnet vil være klar i løpet av ettermiddagen, og den blir da publisert umiddelbart. Vi beklager forsinkelsen nok en gang.
Publisert 7. jan. 2019 14:13

Grunnet sykdom blir dessverre sensuren noe forsinket. Vi regner imidlertid med at den er klar til torsdag 10.januar.

Publisert 16. aug. 2018 16:42

Første gruppesamling vil dreie seg om bruk av Canvas, og det er derfor viktig at dere tar med dere enten laptop, tablet eller - om dere ikke har dette - en smartphone.

Publisert 12. aug. 2018 13:20

Det vil bli åpnet flere plasser på gruppene i etterkant av informasjonsmøtet for nye studenter på årsenheten i filosofi samt BA-programmet for filosofi og idehistorie, studieretning filosofi tirsdag 14.8, så da vil det være mulig å melde seg til undervisningen. Det er viktig å gjøre dette innen utgangen av uka, da det er obligatorisk fremmøte på gruppeundervisningen alt i uke 34.

Publisert 24. mai 2018 13:22

Som nevnt i emnebeskrivelsen, tester vi denne høsten ut et alternativt undervisningsopplegg på en av gruppene, gruppe 3. På denne gruppen møtes man samme antall ganger, men til en 5-timers økt (fra kl. 17.00 til kl 22.00), hvor 3 timer er satt av til lesing og 2 til diskusjon. Det stilles samme krav til obligatoriske aktiviteter, bortsett fra gruppediskusjonene i Canvas som studentene på denne gruppen vil være frittatt for.