Alternativ gruppe

Som nevnt i emnebeskrivelsen, tester vi denne høsten ut et alternativt undervisningsopplegg på en av gruppene, gruppe 3. På denne gruppen møtes man samme antall ganger, men til en 5-timers økt (fra kl. 17.00 til kl 22.00), hvor 3 timer er satt av til lesing og 2 til diskusjon. Det stilles samme krav til obligatoriske aktiviteter, bortsett fra gruppediskusjonene i Canvas som studentene på denne gruppen vil være frittatt for.

Publisert 24. mai 2018 13:22 - Sist endret 24. mai 2018 13:29