Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 10. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 10. januar

Obligatorisk innlevering 1

Utlevering av oppgaven: 13. september

Innleveringsfrist: 27. september kl. 23:59

Obligatorisk innlevering 2

Utlevering av oppgaven: 18. oktober

Innleveringsfrist: 1. november kl. 23:59

Obligatorisk fremmøte

Obligatoriske gruppediskusjoner i Canvas

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2020 20:56