Beskjeder

Publisert 9. sep. 2008 15:12

Uavhentede obligatoriske oppgaver vil bli makulert 1. oktober. Fram til dette tidspunktet kan man hente sine obligatoriske oppgaver i IFIKKs ekspedisjon, 4. etg NT.

Publisert 8. aug. 2007 11:35

OBS! Siste frist!! Uavhentede obligatoriske oppgaver fra våren 2007 vil bli makulert 1. september. Dersom du ønsker din oppgave, kom innom ekspedisjonen til IFIKK, 4 etg. NT.

Publisert 16. mars 2007 10:16

VIKTIG: Forelesningen mandag 16. april må dessverre avlyses, slik at forelesningen totalt sett forskyves én uke. Siste gang blir dermed 7. mai.

Publisert 13. mars 2007 10:48

Beskjed til studenter som tidligere har fått godkjent én oblig i FIL1003: Dersom det skulle være noen som tidligere har fulgt dette emnet og fått godkjent én av de daværende to obligene, vil disse måtte levere en oblig også dette semesteret, da de to obligene tidligere var av et mindre omfang enn den ene vi har innført dette semesteret. Vi har derfor laget et sett ekstraoppgaver, hvor omfanget på besvarelsen skal være på maks 3 sider:

Enten: Drøft holdbarheten i Humes antakelse om at moralen kan tuftes på en allmennmenneskelig evne til sympati med andre.

Eller: Hvordan begrunner Kant at vi alltid skal betrakte og behandle andre, og oss selv, alltid som formål, aldri bare som middel?

Innleveringsfristen er den samme som for alle andre, altså mandag 26. mars innen klokka 14.00 på instituttets ekspedisjonskontor.

Publisert 26. feb. 2007 17:33

Oppgavetekstene til den obligatoriske oppgaven ble utdelt på dagens forelesning, men vi har dessverre ennå ikke mottatt den slik at vi kan få lagt den ut på nettet. Vi regner med å få den i løpet av morgendagen, og legger den da ut umiddelbart. Vi beklager de stadige forsinkelsene.

Publisert 23. feb. 2007 11:50

VIKTIG BESKJED: Oppgavetekstene blir dessverre ikke publisert før mandag 26. februar. Til gjengjeld blir innleveringsfristen forskjøvet til mandag 26. mars. Vi beklager dette!