Pensum/læringskrav

Oppgitte sider, avsnitt og kapitler gjelder fra og med – til og med.

Aristoteles: Nicomachean Ethics, bok I , bok II, bok III, bok IV. http://etext.library.adelaide.edu.au/aut/aristotle.html.

Hobbes: Leviathan, kap. 13-19. http://etext.library.adelaide.edu.au/aut/hobbes_thomas.html.

Hume: A Treatise of Human Nature, bok III, del I, i-ii, bok III, del II, i-ii . http://etext.library.adelaide.edu.au/aut/hume_david.html.

Jürgen Habermas: Discourse Ethics: Notes on a Program of Philosophical Justification, i : Moral Consciousness and Communicative Action , 1992. Oxford: Polity Press. (s 43-109).

Locke: Second Treatise of Government, bok II, kap. 1-5. http://www.constitution.org/jl/2ndtreat.htm .

Kant : Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, forord, kap. 1 og 2 (finnes i norsk og engelsk oversettelse og på internett). http://philosophy.eserver.org/kant/metaphys-of-morals.txt .

Kant: Die Metaphysik der Sitten, f.o.m. innledning i rettslæren, § A, t.o.m. kap. 2, § 17; tilsvarer s. 229-270 i Akademi-utgavens paginering (finnes i engelsk oversettelse og på internett). http://etext.library.adelaide.edu.au/k/k16sr/index.html.

Bentham: Introduction to the Principles of Morals and Legislation, kap 1 og 4. Finnes på internett. http://www.la.utexas.edu/labyrinth/ipml/index.html.

Mill: Utilitarianism, Hele. Finnes på internett. http://www.utilitarianism.com/mill1.htm.

Rawls: A Theory of Justice , (revised edition), avsn. 3-6, 9-12 (bare t.o.m. s. 58), 17, 24, 30, 40, 46 (bare prinsippene på s. 266-267.

Det anbefales å kjøpe bøkene fremfor å basere seg på nettutskrifter, men studentene må selv velge utgaver av bøkene ut fra deres preferanser. Her kan Akademika være til hjelp. Det forventes at studentene leser sekundærlitteratur. Lærerne vil legge frem forslag til sekundærlitteratur for sine respektive emner.

--

Publisert 22. okt. 2007 16:40 - Sist endret 8. jan. 2008 13:15