Pensum/læringskrav

Platon: Staten, bok I, II (til 369a) og IV (fra 427d). http://etext.library.adelaide.edu.au/p/plato/.

Aristoteles: Den nikomakiske etikk, bok I - III. http://etext.library.adelaide.edu.au/aut/aristotle.html.

Hobbes: Leviathan, kap. 6, 7, 10, 13 - 17. http://etext.library.adelaide.edu.au/aut/hobbes_thomas.html.

Hume: A Treatise of Human Nature, bok III, del I, i-ii og del II, i-ii . http://etext.library.adelaide.edu.au/aut/hume_david.html.

Locke: Second Treatise of Government, bok II, kap. 1-5. http://www.constitution.org/jl/2ndtreat.htm .

Kant : Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, forord, kap. 1 og 2 (finnes i norsk og engelsk oversettelse og på internett). http://philosophy.eserver.org/kant/metaphys-of-morals.txt .

Kant: Die Metaphysik der Sitten, f.o.m. innledning i rettslæren, § A, t.o.m. kap. 2, § 17; tilsvarer s. 229-270 i Akademi-utgavens paginering (finnes i engelsk oversettelse og på internett). http://etext.library.adelaide.edu.au/k/k16sr/index.html.

Bentham: Introduction to the Principles of Morals and Legislation, kap 1 og 4. Finnes på internett. http://www.la.utexas.edu/labyrinth/ipml/index.html.

Mill: Utilitarianism, Hele. Finnes på internett. http://www.utilitarianism.com/mill1.htm.

Rawls: A Theory of Justice , (revised edition), avsn. 3-6, 9-14, 17, 24, 30, 40, 46 (bare prinsippene på s. 266-267).

Det anbefales å kjøpe bøkene fremfor å basere seg på nettutskrifter, men studentene må selv velge utgaver av bøkene ut fra deres preferanser. Her kan Akademika være til hjelp.

Alle tekstene unntatt Kant Die Metaphysik der Sitten, Bentham og Rawls finnes i: Morgan, M.L. (ed.): Classics of Moral and Political Theory, 3. eller 4. utgave (Indianapolis: Hackett)

Det forventes at studentene leser sekundærlitteratur. Lærerne vil legge frem forslag til sekundærlitteratur for sine respektive emner.

--

Publisert 13. okt. 2009 15:00 - Sist endret 6. jan. 2010 10:48