Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 15. mai kl. 14:30 (4 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera

Kunngjøring av eksamensresultater: 7. juni

Muntlig gruppefremlegg

Obligatorisk fremmøte til gruppeundervisning

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2019 16:11