Pensum/læringskrav

Følg "kopiutsalget på twitter" for beskjed om når kompendiet er ferdig hvis du ikke finner det på kopiutsalget.

Husk gyldig studentbevis ved kjøp av kompendium.

 

Platon: Staten, bok I, II (til 369a) og IV (fra 427d).

Aristoteles: Den nikomakiske etikk, bok I 1–5, 7–9, 13; II 1–6, III 1–5; V 1–2, VI 1–2, 5, 7, 12–13.

Aristoteles: Politikken I, 1-2.

Hobbes: Leviathan, kap. 6, 7, 10, 13 - 17.

Hume: A Treatise of Human Nature, bok III, del I, i-ii og del II, i-ii .

Locke: Second Treatise of Government, bok II, kap. 1-5. http://www.constitution.org/jl/2ndtreat.htm .

Kant : Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, forord, kap. 1 og 2 (finnes i norsk og engelsk oversettelse og på internett). http://philosophy.eserver.org/kant/metaphys-of-morals.txt .

Kant: Die Metaphysik der Sitten, f.o.m. innledning i rettslæren, § A, t.o.m. kap. 2, § 17; tilsvarer s. 229-270 i Akademi-utgavens paginering (finnes i engelsk oversettelse og på internett).

Bentham: Introduction to the Principles of Morals and Legislation, kap 1 og 4. Finnes på internett. http://www.la.utexas.edu/labyrinth/ipml/index.html.

Mill: Utilitarianism, Hele. Finnes på internett. http://www.utilitarianism.com/mill1.htm.

Rawls: A Theory of Justice , (revised edition), avsn. 3–6, 9–12 (bare t.o.m. s. 58), 17, 24, 30, 40, 46 (bare prinsippene på s. 266–267).

Det anbefales å kjøpe bøkene fremfor å basere seg på nettutskrifter, men studentene må selv velge utgaver av bøkene ut fra deres preferanser. Her kan Akademika være til hjelp.

Alle tekstene unntatt Kant Die Metaphysik der Sitten, Bentham og Rawls finnes i: Morgan, M.L. (ed.): Classics of Moral and Political Theory, 3. eller 4. utgave (Indianapolis: Hackett). Tekstene av Kant, Bentham og Rawls finnes i et kompendium som er å få kjøpt i Kopiutsalget hos Akademika.

Det forventes at studentene leser sekundærlitteratur. Forslag til sekundærlitteratur vil bli lagt frem av emneansvarlig lærer. --

 

FIL 1003 Forslag til sekundærlitteratur (ikke obligatorisk pensum)

 

En god generell innføring i filosofisk etikk i dens ulike aspekter er

Darwall, S.: Philosophical Ethics (Boulder: Westview Press 1998), særlig kap. 1, 9–15, 17–18

 

Platon:

Benson, H.: “Socrates and the beginnings of moral philosophy”, i C.C.W. Taylor (red.), Routledge History of Philosophy: Vol. 1. From the Beginning to Plato, (London: Routledge 1997), kap. 9

Brown, E.: “Plato’s Ethics and Politics in The Republic”, Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/plato-ethics-politics/)

Cooper, J.M.: “Plato’s Theory of Human Motivation”, i id. Reason and Emotion, (Princeton: Princeton University Press 1999), 118–37

          id.: “Socrates”, Routledge Encyclopedia of Philosophy (http://www.rep.routledge.com/article/A108?ssid=744252525&n=1#)

Pappas, N.: Plato and the Republic (London: Routledge 2003 (2. utg.)), kap. 2–5, 8

Price, A.W.: “Plato: Ethics and politics”, i C.C.W. Taylor (red.), Routledge History of Philosophy: Vol. 1. From the Beginning to Plato, (London: Routledge1997), ch. 11

Santas, G. (red.): The Blackwell Guide to Plato’s Republic, (Oxford: Blackwell 2006) (chs. 3, 4, 8, 9, 13)

Waterfield, R.: Plato. Gorgias (Oxford: Oxford University Press 1994), Introduction.

          Plato. Republic (Oxford: Oxford University Press 1993), Introduction.

 

Aristoteles:

Crisp, R. and T.J. Saunders: “Aristotle: Ethics and politics”, i D. Furley (ed.), Routledge History of Philosophy: Vol. 2. From Aristotle to Augustine (London Routledge 1999), kap. 4.

Kraut, R.: “Aristotle’s Ethics”, Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-ethics/).

Pakaluk, M.: Aristotle’s Nicomachean Ethics. An Introduction (Cambridge: Cambridge University Press 2005), kap. 1–4.

Rabbås, Ø.: “Lykke og moral hos Aristoteles”, Antikkprogrammets småskrifter (NFR), nr. 3 (Oslo 1998).

          id.: “Etterord”, i Aristoteles: Den nikomakiske etikk, oversatt av Anfinn Stigen og Øyvind Rabbås (2. utgave, Oslo 2013), s. 293–334.

id.: “Eudaimonia, Human Nature, and Normativity: Reflections on Aristotle’s Project in Nicomachean Ethics Book I”, in Ø. Rabbås et al. (eds.), The Quest for the Good Life, Oxford: Oxford University Press 2015, 88–112.

id.: “Virtue, Respect, and Morality in Aristotle”, The Journal of Value Inquiry Vol. 49, No. 4 (2015), 619–43.

Reeve, C.D.C.: Aristotle: Politics (Indianapolis 1998), Introduction.

Shields, C.: Aristotle (London: Routledge 2007), kap. 8.

 

 

 

Hobbes:

Darwall, S.: Philosophical Ethics (Boulder: Westview Press 1998), kap. 10–11

Korsgaard, C.: The Sources of Normativity (Cambridge: Cambridge University Press 1996), s. 18–27

Lloyd, S. og S. Sreedhar: “Hobbes’s Moral and Political Philosophy”, Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/hobbes-moral/)

Sorrell, T. (red.).: The Cambridge Companion to Hobbes (Cambridge: Cambridge University Press 1996) (kap. 8 og 9)

 

Lo>Chappell, Vere (red.): The Cambridge Companion to Locke (Cambridge: Cambridge University Press 1994) (kap. 9 og 10)

Tuckness, A.: “Locke’s Political Philosophy”, Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/locke-political/)

 

Hume:

Cohon, R: “Hume’s Moral Philosophy”, Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/hume-moral/)

Norton, D.F. (ed.): The Cambridge Companion to Hume, Cambridge 2008 (2. utg.) (kap. 8–10)

 

Bentham og Mill:

Brink, D.: “Mill’s Moral and Political Philosophy”, Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/mill-moral-political/)

Scarre, Geoffrey: Utilitarianism (London: Routledge 1996).

Sinnott-Armstrong, W.: “Consequentialism”, Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/)

West, Henry R. (red.): The Blackwell Guide to Mill’s Utilitarianism (Oxford: Blackwell 2006); Mills tekst + diverse kommentarartikler.

 

Kant:

Etikk:

Guyer, P. (ed.): The Cambridge Companion to Kant (Cambridge: Cambridge University Press 1992) (kap. 10)

Sullivan, Roger J.: Immanuel Kant’s Moral Theory (Cambridge: Cambridge University Press 1989).

Wood, Allen W.: Kant’s Ethical Thought (Cambridge: Cambridge University Press 1999).

Mer spesifikke diskusjoner:

Hill, Thomas E., Jr: Dignity and Practical Reason in Kant’s Moral Theory (Ithaca: Cornell University Press 1992).

O’Neill, Onora: Constructions of Reason. Explorations of Kant’s Practical Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press 1989), kap. 5 og 7.

Korsgaard, Christine, M.: Creating the Kingdom of Ends (Cambridge: Cambridge University Press 1996), del I.

Guyer, Paul: “The Possibility of the Categorical Imperative”, kapittel 5 i P. Guyer, Kant on Freedom, Law, and Happiness (Cambridge: Cambridge University Press 2000).

Guyer, Paul: “The Strategy of Kant’s Groundwork”, kapittel 6 i P. Guyer, Kant on Freedom, Law, and Happiness (Cambridge: Cambridge University Press 2000).

Rettsfilosofi:

Ripstein, Arthur: Force and Freedom. Kant’s Legal and Political Philosophy (Cambridge MA: Harvard University Press), særlig kap. 1 og 2.

Mulholland, Leslie A.: Kant’s System of Rights (New York: Columbia University Press 1990).

Williams, Howard: Kant’s Political Philosophy (Oxford: Blackwell 1983), kap. 4.

Guyer, Paul: “Kantian Foundations for Libertarianism”, kapittel 7 i P. Guyer: Kant on Freedom, Law, and Happiness (Cambridge: Cambridge University Press 2000).

Kersting, Wolfgang: Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie (Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993).

 

Rawls:

Daniels, Norman (red.): Reading Rawls (Oxford: Blackwell 1975).

Martin, Rex: Rawls and Rights (Lawrence: University Press of Kansas 1985).

Pogge, Thomas W.: John Rawls (München: Verlag C.H. Beck 1994).

Pogge, Thomas W.: Realizing Rawls (Ithaca: Cornell University Press 1989).

 

Kant og Rawls:

Guyer, Paul: “Life, Liberty, and Property: Rawls and Kant”, kapittel 8 i P. Guyer: Kant on Freedom, Law, and Happiness (Cambridge: Cambridge University Press 2000).

 

Publisert 23. okt. 2018 11:13 - Sist endret 23. okt. 2018 11:13