Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL1004 - Høst 2013

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Oppgaveteksten til den andre obligatoriske innleveringen finner du her.

Full innleveringsinnstruks finnes her .

Alle besvarelsene vil bli rettet til 14.11. og de som eventuelt ikke skulle få besvarelsen godkjent på faglig grunnlag kan bearbeide den og levere på nytt én uke senere altså 21.11. innen kl 14.00 i grupperommet i Fronter.

 

24. okt. 2013 10:05

Oppgaveteksten til den andre obligatoriske innleveringen vil bli publisert her torsdag 24. oktober. Innleveringsfristen er torsdag 7. november kl. 14.00 i det enkelte grupperommet i Fronter. Mer informasjon kommer senere.

27. sep. 2013 13:02

Oppgaveteksten til den første obligatoriske innleveringen finner du her.

Full innleveringsinnstruks ligger her.

Besvarelsene vil bli rettet til torsdag 26.9. og de som ikke skulle få besvarelsen godkjent på faglig grunnlag vil kunne levere på nytt én uke senere, altså 3.10. kl. 14.00 også da i Fronter.

5. sep. 2013 11:00