Gruppeundervisningen: Merk at gruppeundervisningen som …

Gruppeundervisningen: Merk at gruppeundervisningen som skulle ha funnet sted i uke 46 flyttes til uke 48. Dette for å kunne gjennomgå viktige deler av pensum som er tema for de siste to forelesningene. For gruppe 2 og 3 finner gruppene sted i samme rom som ellers, mens gruppe 1 da skal møte i rom 113 her i Georg Morgenstiernes hus.

Publisert 12. sep. 2012 15:05 - Sist endret 16. apr. 2013 13:12