Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 8. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. januar

Obligatorisk innlevering

Utlevering av oppgaven: 14. september

Innleveringsfrist: 28. september kl. 14:00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. apr. 2020 05:24