Pensum/læringskrav

Platon: Symposium, Staten IV, VI, VII og IX. (I GP)

Aristoteles: Categories, De interpretatione 1-2, Topics 5, Posterior Analytics II, 10, 19, Physics I og II, De anima I, 1 og II, 1-2, Nicomachean Ethics I,X. (I GP)

Descartes: Meditasjoner og “Objections and Replies” (i MP)

Hume: An Inquiry Concerning Human Understanding (alt i MP t.o.m. Section X)

Kant: Critique of Pure Reason (alt i MP t.o.m. B130 s. 663)

I tillegg er alle innføringer av redaktørene i GP og MP pensum.

GP= Cohen, Curd og Reeve: Readings in Ancient Greek Philosophy: From Thales to Aristotle Sources (Hackett 1995) MP= Ariew and Watkins: Modern Philosophy: An Anthology of Primary Sources (Hackett 1998)

Følgende tekster finnes i kompendium til salgs hos Akademika:

Pascal: Fra Tanker.

Aquinas: “Hvordan Gud blir erkjent av sine skapninger” (Summa theologiae 1A, 12); “Theologisk språk” (Summa theologiae 1A, 13).

Publisert 25. okt. 2005 01:08 - Sist endret 8. des. 2005 13:11