Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.01.2007Øyvind Rabbås  Aud. 1 Sophus Bugges hus  Innledning  Filosofi og filosofihistorie. Filosofiens opphav. 
26.01.2007    Platon  Sokratisk dialektikk. Euthyfron, Menon 
02.02.2007    Platon  Platonsk dialektikk. Menon, Staten 
09.02.2007    Aristoteles  Dialektikk og vitenskap. Cat., De int., Top., An.post. 
16.02.2007    Aristoteles  Metafysikk: Form og stoff, muligheter og virksomheter. Phys., De an., Eth.nic. 
23.02.2007    Augustin  Menneskets erkjennelses-muligheter uten Gud – og med. De magistro 
02.03.2007    Thomas  Gud og fornuften. Summa theologiae 
09.03.2007    Thomas  Gud og språket 
16.03.2007    Descartes  Tvilen, selvet og Gud. Meditationes 
23.03.2007    Descartes  Den materielle verden, sjelen og legemet.  
30.03.2007    Hume  Naturalisme. Inntrykk og ideer. Enquiry 
06.04.2007      PÅSKE 
13.04.2007    Hume  Metafysiske ideer og vitenskap 
20.04.2007    Kant  Kritisk filosofi. Sansning og forstand. Kritik der reinen Vernunft 
27.04.2007    Kant  Anskuelsesformer og kategorier. 
Publisert 19. jan. 2007 12:46 - Sist endret 19. jan. 2007 12:58