Semesterside for FIL1006 - Vår 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Alle som på faglig grunnlag ikke får innleveringen godkjent på første forsøk, vil kunne levere et nytt sett med oppgaver. Nedenfor finner dere datoene for når den enkelte obligen vil være ferdig rettet, og når ny frist blir. Dere må selv gå inn i grupperommet i Fronter for å sjekke hvorvidt obligen er godkjent.

Obl 1: Rettes til 16.2.. Ny frist 23.2. kl. 14.00

Obl 2: Rettes til 15.3.. Ny frist 22.3. kl. 14.00

Obl 3: Rettes til 12.4.. Ny frist 19.4. kl. 14.00

Obl 4: rettes til 10.5.. Ny frist: 18.5. kl. 14.00

 

 

27. jan. 2016 09:30

Merk at gruppeundervisningen starter opp alt i uke 4, ikke uke 6 som tidligere angitt. For studenter på gruppe 3 blir det et bytte av rom etter første gang.

18. jan. 2016 14:54

De 4 obligatoriske innleveringene har følgende publiserings - og innleveringsdatoer:

Tirsdag 2.2.- tirsdag 9.2.

Tirsdag 1.3.- tirsdag 8.3.

Tirsdag 29.3.-tirsdag 5.4.

Tirsdag 26.4.- tirsdag 3.5.

Besvarelsene skal leveres i innleveringsmapper i det enkelte grupperommet i Fronter. Innleveringsfristen for samtlige er kl. 14.00. Du finner innleveringsinnstruks her.

Dersom noen ikke skulle få oppgaven godkjent på faglig grunnlag vil man få mulighet til å levere en alternativ oppgave innen en uke etter at obligene er ferdig rettet. Et nytt oppgavesett vil bli publisert i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å sjekke om obligen er godkjent. Det vil bli gitt beskjed i grupperommet i Fronter om når den enkelte oblig er ferdig rettet, så det er viktig å følge med.

5. jan. 2016 11:55