Beskjeder

Publisert 19. apr. 2017 09:03

Gruppeundervisningen med Dragana Bozin er dessverre avlyst i dag og i morgen (se utsendt mail). Undervisningen vil imidlertid bli satt opp neste uke i stedet. Tid og sted for gruppe 2 er som vanlig, for gruppe 1 er tid den samme men rom er endret til undervisningsrom 2 i Georg Sverdrups hus (UB),

Publisert 3. apr. 2017 11:22

Da resultatene av den 3 obligatoriske oppgaven ble publisert noe sent, er fristen for eventuell 2.gangsinnlevering forskjøvet til fredag 7. april kl. 14.00.

Publisert 30. nov. 2016 09:12

Vær oppmerksomme på at gruppe 3 har blitt flyttet til torsdager fra 8.15-10.00, rom 141 I GM. Denne gruppen vil også bli undervist på engelsk.