Pensum/læringskrav

Goldfarb, Warren. 2003. Deductive Logic. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing.

Notat om deduksjon for setningslogikk, skrevet av Warren Goldfarb. (Gjøres tilgjengelig).

Materiale fra forelesning.

Publisert 5. okt. 2016 12:35 - Sist endret 5. okt. 2016 12:35