Beskjeder

Publisert 22. feb. 2018 10:04

Vær oppmerksom på at vi har flyttet fristene for de obligatoriske innleveringene til mandager. Se under 'Eksamen'  på semestersidene eller I Canvas for nøyaktige datoer

Publisert 7. feb. 2018 14:03

Vær oppmerksom på at vi har måttet flytte forelesningen tirsdag 6. mars. Den vil imidlertid finne sted sammen dag og på samme sted, men fra 8.15-10.00.

Publisert 27. nov. 2017 14:59

Vær oppmerksom på at gruppe 3 undervises på engelsk. Emnets pensum er og på engelsk, så de som behersker engelsk godt, kan vurdere å melde seg på denne gruppen.