Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 23. mai kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Kunngjøring av eksamensresultater: 13. juni

Obligatorisk innlevering 1

Utlevering av oppgaven: 25. januar

Innleveringsfrist: 1. februar kl. 14:00

Merknad: Om du ikke får oppgaven godkjent på første forsøk, kan du levere på nytt torsdag 15. februar kl. 14.00. En forutsetning er at du har levert til første frist. Det vil bli gitt nye oppgaver for de som må levere på nytt.

Obligatorisk innlevering 2

Utlevering av oppgaven: 15. februar

Innleveringsfrist: 26. februar kl. 14:00

Merknad: Om du ikke får oppgaven godkjent på første forsøk, kan du levere på nytt mandag 12. mars kl. 14.00. En forutsetning er at du har levert til første frist. Det vil bli gitt nye oppgaver for de som må levere på nytt.

Obligatorisk innlevering 3

Utlevering av oppgaven: 15. mars

Innleveringsfrist: 3. april kl. 14:00

Merknad: Om du ikke får oppgaven godkjent på første forsøk, kan du levere på nytt mandag 16. april kl. 14.00. En forutsetning er at du har levert til første frist. Det vil bli gitt nye oppgaver for de som må levere på nytt.

Obligatorisk innlevering 4

Utlevering av oppgaven: 12. april

Innleveringsfrist: 23. april kl. 14:00

Merknad: Om du ikke får oppgaven godkjent på første forsøk, kan du levere på nytt mandag 7. mai kl. 14.00. En forutsetning er at du har levert til første frist. Det vil bli gitt nye oppgaver for de som må levere på nytt.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. feb. 2020 11:26