Pensum/læringskrav

Goldfarb, Warren. 2003. Deductive Logic. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing.

Notat om deduksjon for setningslogikk, skrevet av Warren Goldfarb. (Gjøres tilgjengelig).

Materiale fra forelesning.

Publisert 10. okt. 2017 13:06 - Sist endret 10. okt. 2017 13:06