Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL2100 - Vår 2005

Melding til studenter som er eksamensoppmeldt og har fått godkjent obligatorisk innlevering i FIL2100 våren 2005

Det viser seg dessverre at det er et misforhold mellom enkelte detaljer i emnebeskrivelsen for FIL2100 og de instrukser som er blitt gitt til emneansvarlig lærer, og dermed også til studentene, på emnet dette semesteret.

Instruksen til lærer har vært at studentene skal levere inn én obligatorisk kvalifiserende oppgave som må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen, men som ikke skal inngå i vurderingsgrunnlaget.

I emnebeskrivelsen står det at den obligatoriske innleveringen skal telle 1/3 av den endelige karakteren.

Studentene har skrevet sine oppgaver under den forutsetning at de ikke skulle telle i det endelige resultatet. Når det imidlertid står i emnebeskrivelsen at de skal telle, ser instituttet at vi heller ikke kan nekte studenter som måtte ønske det...

4. mars 2005 01:00

Frist for innlevering av obligatorisk arbeid er satt til onsdag 2. mars, innen kl. 14.00 ved Ekspedisjonskontoret til Institutt for filosofi, klassisk, idé - og kunsthistorie.

3. feb. 2005 01:00

Ekstra møte: undervisningsrom 1 Georg Sverdrups hus, lørdag 5. mars kl. 11.00-14.00

Det ligger nå følgende kopier i mappen: Parmenides of Melissus, Kirk, Raven, Schofield,The Presocratic PhilosophersEpikurs Epistemology, Long, Sedley The Hellenistic Philosophers Aristoteles, Fysikk, Z, 1

Oppgaver til innlevering En av følgende skal besvares. Kandidatene kan også innlevere andre oppgaver i samråd med læreren.

1. Diskuter ett av Platons argumenter for sjelens udødelighet i dialogen Phaidon.

2. Argumenterer Platon for Formenes eksistens i Phaidon? Hva er argumentet?

3. Diskuter eleatikernes argument for eksistensen av det ene og atomistenes respons.

Eksamensemner

I.Hva er Parmenides' og Melissus' argumenter for eksistensen av det ene? Hvilke egenskaper har det enne ifølge dem?

II. Diskuter motivasjonen for atomistenes (Leukipp og Demokrit) ontologi og egenskape...

10. jan. 2005 01:00