Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL2103 - Vår 2009

Oppgavetekst til semesteroppgave i FIL2103:

Besvar enten oppgave A eller oppgave B. Oppgaven skal besvares ut fra pensum.

A. Ta utgangspunkt i følgende observasjon: Hold en penn på armlengdes avstand og sjekk om den kan dekke en annen avlang (smal) gjenstand noen meter lenger borte, når du ser med begge øyne. 1) Beskriv hva som skjer. 2) Drøft observasjonen i lys av subjektivisme (realisme) og objektivisme (naiv realisme). 3) Drøft også hva i din beskrivelse som er i samsvar med fargenes formale system og hva som eventuelt ikke er det.

B. Redegjør for forskjellen mellom farge-ontologi og persepsjonsteori om farge. Drøft hvilke teorier i pensum som samsvarer mest med hverdagsmenneskets oppfatninger av farge.

Vi minner om at innleveringsfrist er 18. mai kl 14.00 på ekspedisjonskontoret. Full instruks finner du nedenfor.

21. apr. 2009 17:00

Semesteroppgave: Oppgaveteksten til semesteroppgaven vil bli delt ut på seminaret tirsdag 21. april. Den vil også bli publisert her klokka 16.00 samme dag.

For full instruks om oppgaveinnlevering, se her .

14. apr. 2009 12:47

Teksten An Explanation of the Formal System of Colours (se pensumlista) vil være tilgjengelig i kopiutsalget fra og med tirsdag 23.02.

18. feb. 2009 15:03