Semesterside for FIL2104 - Vår 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Oppgavetekst til den obligatoriske oppgaven vil bli delt ut på seminaret onsdag 11. mars. Innleveringsfrist er onsdag 8. april kl. 14.00 i Fronter. Full innleveringsinnstruks finner dere her.

Oppgavene vil bli rettet til 22. april og det er den enkelte students ansvar å sjekke hvorvidt den er godkjent på faglig grunnlag. Skulle man ikke få oppgaven godkjent kan man levere en bearbeidet utgave innen en uke senere, altså før 29. april kl. 14.00 i Fronter.

19. feb. 2015 11:12