Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

1. Innledning

2. Begreper: Materialisme, fysikalisme, monisme, dualisme, fenomenalisme, idealisme, spiritualisme. [1], |2]

3. Filosofihistorisk bakgrunn: Platon, Demokrit, Descartes, Spinoza, Hobbes, Leibniz. [8[, [9], [24]

4. Berkeleiansk idealisme. [22]

5. Begreper: Superveniens, reduksjon og kausal lukkethet; psykofysisk parallellisme og intervensjon; epifenomenalisme; funksjonalisme; qualia. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [16], [17], [18], [21]

6. Searles kinesiske rom. [23]

7. Mental forårsaking. [6], [25]

8. Davidsons anomale monisme. [6], [7], [10], [11], [12], [16], [17], [18], [20], [21]

9. Mer om mental forårsaking. [6], [7], [10], [11], [12], [15], [16], [17], [18], [20], [21]

10. Kripkes argument mot psykofysisk identitet. [1], [2], [19]

11. Hva det betyr å oppleve noe. [1], [2], [4], [13], [14]

12. Chalmers’ dualisme. [1], [2], [4]

13. Sammenlikning av standpunktene til Papineau og Perry. [1], [2]

14. Oppsummering.

(Tallene i hakeparentes refererer til de nummererte tekstene under Pensum/læringskrav)

Publisert 25. nov. 2009 18:18 - Sist endret 25. nov. 2009 18:20