Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL2105 - Vår 2012

Sensuren er beklageligvis noe forsinket, men den vil bli lagt ut i løpet av morgendagen.

21. juni 2012 14:20

VIKTIG: Vennligst se emnets Fronter-rom for datoer for muntlige fremlegg. Dersom noen ikke finner navnet sitt på listen, må vedkommende ta kontakt med emneansvarlig lærer.

27. mars 2012 13:54