Beskjeder

Publisert 8. mars 2019 09:36

Seminaret neste uke har blitt flyttet til torsdag 14. mars kl 12.15, seminarrom 152. I den forbindelse forlenges fristen for innlevering av den obligatoriske oppgaven til fredag 15. mars kl. 14.15.