Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. april

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Utlevering av oppgaven: 7. mai kl. 12:00

Innleveringsfrist: 8. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Oppgavene legges ut i Canvas, men innlevering skjer i Inspera.

Kunngjøring av eksamensresultater: 3. juni

Muntlig fremlegg

Skriftlig innlevering

Utlevering av oppgaven: 28. februar

Innleveringsfrist: 15. mars kl. 14:00

Merknad: Den obligatoriske oppgaven levere du i Canvas.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. mai 2020 01:47