Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. april

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 4. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 25. mai

Muntlig fremlegg

Skriftlig innlevering

Merknad: The written assignment should be based on the oral presentation, therefore there will be individual deadlines. More information will be published in Canvas.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 23:18