Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
15.01.2008E. Wiestad  Seminarrom 5 P.A. Munchs hus  Filosofisk antropologi: Platons kjønnsteori   Platon: Staten, bok 5, 195-218. Okin, S. M.: ”Philosopher Queens and Privates Wives” i Women in Western Political Thought, s. 28-50  
22.01.2008T. Pettersen  Filosofisk antropologi: Aristoteles kjønnsteori   Filosofisk antropologi: Aristoteles kjønnsteori   Aristoteles: ”The Difference Between Men and Women”, s. 43-54 i Agonito. Okin, S. M.: ”Woman’s Place and Nature in a Functionalist World”, s. 73-96.  
29.01.2008T.Pettersen    Materialistisk kjønnsteori (Marx, Engels og de Beauvoir)   Engels, Fr.: ”Kjønnslaveriet”, i: Wiestad De store hundreårsbølgene, s. 168-175. Pettersen, T.: ”Karl Marx og Friedrich Engels. Undertrykkelsens opprinnelse og opphør” s 201-215 i Bodenvik og Rustad. de Beauvoir: ”Den historiske materialismens synsvinkel” s. 94-101 i Det annet kjønn.  
05.02.2008E. Wiestad    Følelser og fordommer (Hume og Sophia)   Baier, A: “Hume, The Women's Moral Theorist” s. 37-55. Hume, D.: “Of Love and Marriage”, s. 92-95 og “Of Polygamy and Divorce”, s. 95-100 i (ed.) Mahowald, M.B. Philosophy of Woman. Sophia: “Kvinnen er ikke mannen underlegen” i Wiestad, E: De store hundreårsbølgene s. 101-112.  
12.02.2008E. Wiestad    Fornuftens og følelsenes kjønn (Kant og Wollstonecraft)   Kant: ”The Interrelations of the two sexes”, i Agonito, s. 129-144. (15 sider). Wollstonecraft: Vindication (i utvalg)Wiestad: ”Skjønne og gode handlinger: To Kant-perspektiver på moralen” i Rustad og Bondevik.  
19.02.2008E. Wiestad    Liberalistisk kjønnsteori (Mill og Taylor)   Mill, J.S.: ”The Subjection of Women” i R. Agontio, s. 225-248 Taylor Mill, Harriet: ”Kvinners frigjøring”. I: Wiestad, E: De store hundreårsbølgene, s. 152-166 Wiestad, E: ”Kvinnefrigjøring i det 19. århundre”, i Hareide m.fl.:Lærebok.  
26.02.2008E. Wiestad    Kjønn, kropp og rom (Merleau-Ponty)   Maurice Merleau-Ponty: ”Egenkroppens syntese” s. 104-111, ”Kroppen som kønsvæsen” s. 112-136 i Kroppens fenomenologi.  
04.03.2008E. Wiestad    Kjønn og rom (Irigaray)   Irigaray, L: Èthique de la Difference Sexuelle (i utvalg ca. 25 sider). Irigaray, L: ”Je -Luce Irigaray ”: Intervju av E. Hirsh og G. Olson. Agora 4/200 0–1/2001 (ca 35 sider).  
11.03.2008E. Wiestad    Romlig selv (Young)   Young. I.M: "Lived Body vs. Gender: Reflections on Social Structure and Subjectivity", kap.1 i: On Female Body Experience. "Throwing like a Girl" and Other Essays, Oxf. 2005. Wiestad, E: "Kjønnets innplassering i verden", i: Kvinneforskning 1/2002.

 

25.03.2008    Kjønn, etnisitet og det offentlige rom (Arendt)   Mahrdt, H: ”Hanna Arendt: Identitet og kjærlighet til verden” (25 sider).  
01.04.2008T. Pettersen    Situasjon og frihet (de Beauvoir)   Beauvoir, de S: ”Kvinnens situasjon og karakter ” kap. 10 i Det annet kjønn s.698-726. Moi, T: ”Kroppen er en situasjon: Simone de Beauvoir ” s 91-121 i Hva er en kvinne.

 

08.04.2008T. Pettersen    Kjønn, etikk og omsorg (Gilligan)   Gilligan, C: ”Relasjoner” s. 52-80 i Med en annen stemme. Pettersen, T: ” Gilligan’s Ethics of Care: Normative Foundations and Formal Features” s. 41-60 i Comprehending Care.

 

15.04.2008T. Pettersen    Omsorgsetikk (Noddings)   Noddings, N: ”An Ethic of Caring” s. 79-103 i Caring. A Feminine Approach to Ethics & Moral Education. Baier, A.C: ”What Do Women Want in Moral Theory?” s. 19-32 i Larrabee, M. J: An Ethic of Care 
22.04.2008T. Pettersen    Privat og offentlig rettferdighet (Okin)   Okin Moller, S: ”Justice from Sphere to Sphere: Challenging the Public/ Domestic Dichotomy ” s. 110-133 i Justice, Gender and the Family. Milton,C. Reagan Jr. "Between Justice and Commitment" s. 67-73, og Brown, Wendy "After Marriage" s. 87-91 i Shanley, Lyndon Mary (2004) Just Marriage. Oxford University Press:Oxford.

 

29.04.2008T. Pettersen    Diskursteori og kjønn (Benhabib)   Benhabib, S: ”Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics” i Situating the Self (ca. 23 s).

 

Publisert 4. jan. 2008 11:44 - Sist endret 29. jan. 2008 11:08