Undervisningsplan

All undervisningen foregår i seminarrom 13 i P.A. Munchs hus (PAM), onsdager 12:15-14:00

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
20.01.2010Else Wiestad (EW)  Seminarrom 13 P.A. Munchs hus   Filosofisk antropologi - likhetstenkning  Platon: Staten, bok 5, 195- 218. Okin, S. M.: “Philosopher Queens and Privates Wives” i Women in Western Political Thought, s. 28-50 
27.01.2010Tove Pettersen (TP)    Filosofisk antropologi - forskjellstenkning  Aristoteles: “The Difference Between Men and Women”, s. 43-54 i Agonito. Okin, S. M.: “Woman’s Place and Nature in a Functionalist World, s. 73-96. 
03.02.2010EW    Fornuft og følelser (Kant og Wollenstonecraft)  Kant: “The Interrelations of the two sexes”, i Agonito, s. 129-144. Wollstonecraft: Vindication (i utvalg). Wiestad: “Den skjønne og følende forstand”i Nytt om kvinneforskning(4) 2004.  
10.02.2010EW    Liberalistisk kjønnsteori (Mill og Taylor)  Mill, J.S.: ”The Subjection of Women” i Agontio, s. 225-248. Taylor Mill, Harriet: “Kvinners frigjøring”. I: Wiestad, E:De store hundreårsbølgene, s. 152- 166. Wiestad, E: “Kvinnefrigjøring i det 19. århundre”, i Hareide m.fl.:Lærebok i filosofi
17.02.2010EW    Fenomenologi: kropp og rom  Maurice Merleau-Ponty: ”Egenkroppens syntese” s. 104-111, “Kroppen som kønsvæsen” s. 112-136 i Kroppens fenomenologi 
24.02.2010EW    Kjønn og rom (Irigaray)  Irigaray, L: An Ethics of Sexual Difference(i utvalg ca. 25 sider). Irigaray, L: “Je -Luce Irigaray ”: Intervju av E. Hirsh og G. Olson. Agora 4/200 0–1/2001. (ca 35 sider). 
03.03.2010EW    Rom og subjektivitet  Young, I.M.: "Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment" i: On Female Body Experience. "Throwing like a Girl" and Other Essays, Oxf. 2005. Wiestad, E: "Romlig selv- med vekt på kjønn og lokalisering, i: NFT, N.4, 2007 
10.03.2010TP    Materialistisk kjønnsteori   Engels og Beauvoir Engels, Fr.: “Kjønnslaveriet”, i: Wiestad De store hundreårsbølgene, s. 168- 175. Pettersen, T.: “Karl Marx og Friedrich Engels. Undertrykkelsens opprinnelse og opphør”, s 201-215 i Bondevik og Rustad. S. de Beauvoir: “Den historiske materialismens synsvinkel”, s. 94-101 i Det annet kjønn.  
17.03.2010Helgard Mahrdt     Kjønn, etnisitet og det offentlige rom (Arendt)  Mahrdt, H: “Hannah Arendt: Identitet og kjærlighet til verden”  
24.03.2010      Ingen undervisning 
07.04.2010TP    Filosofi, frihet og kjønn  Beauvoir, de S: “Kvinnens situasjon og karakter ” kap. 10 i Det annet kjønns.698-726. Moi, T: “Kroppen er en situasjon: Simone de Beauvoir”, s. 91-121 i Hva er en kvinne.  
14.04.2010TP    Omsorgsetikk - konsekvenser for tradisjonell moralfilosofi  Gilligan, C. “Relasjoner” i Med en annen stemme, Gyldendal 2002, s. 52-80. Pettersen, T. “Gender Issues an Criticism” og “Care and Traditional Moral Theory” i Comprehending Care. Lexington Books, Roman & Littlefield Publishers Inc, 2008, s. 17– 29, 65–84. 
21.04.2010TP    Omsorgsetikk - naturlig tilbøyelighet, plikt eller dygd?  Noddings, N: “An Ethic of Caring” s. 79-103 iCaring. A Feminine Approach to Ethics & Moral Education. Baier, A.C: “What Do Women Want in Moral Theory?” s.19-32 i Larrabee, M. J: An Ethic of Care 
28.04.2010TP    Rettferdighet - privat og offentlig  Okin Moller, S.: ”Justice and gender” og ”Toward a Humanist Justice” i Justice, Gender and the Family, Basic Books 1989, s. 3-24, 170-186 
05.05.2010TP    rettferdiget - lokalt og globalt  Jagger, A. M. "Saving Amina”: Global Justice for Women and Intercultural Dialogue” i Real World Justice (eds. Follesdal, A. and Pogge T.), Springer 2005, s, 37-64. Pettersen, T. “The Circles of Care” i Comprehending Care, Lexington Books, Roman & Littlefield Publishers Inc, 2008, s. 171-184 
Publisert 25. nov. 2009 16:59 - Sist endret 18. feb. 2010 16:28