Pensum/læringskrav

Artiklene er samlet i kompendium som vil kunne kjøpes på kopiutsalget på Gnist Akademika før undervisningsstart.

Aristoteles ”The Difference Between Men and Women” i : (ed.) Rosemary Agonito, History of Ideas on Women , 1977. New York: Perigee . s. 43-54. (7 sider) .

Beauvoir, Simone de ”Kvinnens situasjon og karakter” i : Det annet kjønn, , 2000. Pax Forlag: Oslo 2000, . side 698-726. (28 sider)..

Beauvoir, Simone de: "Den historiske materialismens synsvinkel" i : Det annet kjønn, s. 94-101.

Benhabib, Seyla "Feminism and the Question of Postmodernism " i: Situating the self. Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics, 1992. Cambridge: Polity Press. 203-240.

Bubeck, Diemut "Feminism in political philosophy. Women's difference" i: The Cambridge Companion to Feminism on Philosophy, 2000. Fricker Miranda & Jennifer Hornsby (red.), Cambridge University Press. 185-204.

Engels , Friedrich: ”Kjønnslaveriet” i : (red.) Wiestad, Else, De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatt gjennom 300 år, , 1994. Emilia forlag: Oslo, . 168-175. ( 8 sider)..

Fricker, Miranda "Feminism in epistemology. Pluralism without postmodernism" i: The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy, 2000. Fricker Miranda & Jennifer Hornsby (red.), Cambridge: Cambridge University Press. 146-165.

Hudis, Peter & Kevin B. Anderson: The Rosa Luxemburg Reader, 2004. New York: Mounthly Review Press. 233-245.

Jagger, Allison "Feminism in ethics. Moral Justification" i: The Cambridge Companion to feminism in Philosophy, 2000. Fricker Miranda & Jennifer Hornsby (red.), Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 225-242.

Jagger, A.M.: "Saving Amina: Global Justice for Women and Intercultural Dialogue" i Ethics & International Affairs, Volume 19 Issue. p 55-75..

Lloyd, Genevieve : Mannlig og kvinnelig i vestens filosofi, 1995. Oversatt av Kjell Olaf Jensen og Eivind Tjønneland. Oslo: Cappelen. 18-20, 66-121.

Kant, Immanuel ”The Interrelations of the two sexes” i : (ed.) Rosemary Agonito, History of Ideas on Women,, 1977. , New York: Perigee. s. 129-144. (15 sider)..

Mahrdt, Helgard: ” Hannah Arendt: Identitet og kjærlighet til verden.” , Upublisert..

Mill, John Stuart: Kvinneundertrykkelsen, 2006. Oversatt av Kai Swensen. Oslo: Pax Forlag A/S. 45-75, 98-129.

Nussbaum, Martha C. "Women and Cultural Universals i: Feminist Theory. a Philosophical Authology, 2005. Cudd, Ann E. and Robinson O. Andreasen (red.), Malden Mass: Blackwell Publishing. 302-324.

Okin Moller, Susan ”Philosopher Queens and Privates Wives” i : Women in Western Political Thought. , 1979. Princeton University Press: New Jersey, . s. 28-50. (22 sider). .

Okin Moller, Susan: ”Woman’s Place and Nature in a Functionalist World” i: Women in Western Political Thought. , 1979. Princeton University Press: New Jersey . s 73-96. ( 23 sider).

Okin Moller, Susan "Justice and gender" og "Toward a Humanist Justice" i : Justice, Gender and the Family, 1989. Basic Books. s 3-24, 170-186.

O'Neill, Eileen "Disappearing Ink: Early Modern Women Philosophers and Their Fate in History" i: Philosophy in a Feminist Voice. Critiques and Reconstructions, 1989. Janet A Kourany (red.), Princeton: Princeton University Press. 17-33.

Pettersen, Tove ”Karl Marx og Friedrich Engels. Undertrykkelsens og opprinnelse og opphør” i : (red.) Rustad, Linda M. og Bondevik, Hilde Kjønnsperspektiver i filosofihistorien , 1999. Oslo: Pax forlag. s. 201-215 (15 sider).

Pettersen, Tove "The Perspective of care" og "Normative Foundations and Formal Features" i: Comprehending Care, 2008. Lexington Books, Roman & Littlefield Publishers Inc. 1-16, 31-49.

Pettersen, Tove: filosofiens annet kjønn, 2011. Oslo: Pax Forlag A/S. kapittel 3 og 4. (under utgivelse).

Platon: Samlede verker: Staten Bok V I i utvalg, , 2001.. Oslo:Vidarforlagets Kulturbibliotek AS: . (23 sider).

Sophia “Kvinnen er ikke mannen underlegen” i : (red.) Wiestad, Else, De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatt gjennom 300 år, , 1994. Emilia forlag: Oslo . s. 101-112. (13 sider). .

Taylor Mill, Harriet ”Kvinners frigjøring” i : (red.) Wiestad, Else De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatt gjennom 300 år, 1994. Emilia forlag: Oslo, . s. 152-166, (14 sider)..

Warren, Karen J (red.): An Unconventional History of Western Philosophy, 2009. Landham, Maryland: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.. 1-23.

Wiestad, Else. : ”Den skjønne og følende forstand” , 2004. i Kvinneforskning nr. 4/04. (Ca. 15 sider)..

Wiestad. Else: ”Empowernment Inside Patriarchy” i: (ed.) L .Lange Re-Reading The Canon. Feminist Interpretations of Jean-Jacques Rousseau , 2002. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press..

Wollstomecraft, Mary “Et forsvar for kvinnens rettigheter (Utvalg) i: Feminismens klassikere. Red. Anne Holden Rønning og Toril Hansen, 1994. Oslo: Pax forlag.

Anbefalt litteratur:

Pettersen, Tove: Filosofiens annet kjønn, 2011. Oslo, Pax Forlag A/S (under utgivelse).

Publisert 1. okt. 2010 09:10 - Sist endret 5. jan. 2011 14:07