Pensum/læringskrav

Pensum/læringskrav

Pensum markert med # er tilgjengelig i kompendium. Kompendier kjøper du på akademika

Følg "kopiutsalget på twitter" for beskjed om når kompendiet er ferdig hvis du ikke finner det på kopiutsalget.

Husk gyldig studentbevis ved kjøp av kompendium.

 

# Aristoteles. 1977. “The Difference Between Men and Women”, i History of Ideas on Women, Rosemary Agonito (red.), New York: Perigee, 43-54.

 

# Beauvoir, Simone de. 2000. “Kvinnens situasjon og karakter”, i Det annet kjønn, Oslo: Pax Forlag A/S, 698–726.

 

# Benhabib, Seyla. 1992. “Feminism and the Question of Postmodernism”, i Situating the Self. Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics Cambridge: Polity Press, 203–240. (Finnes også i svensk oversettelse).

 

# Engels, Friedrich. 1992. “Kjønnslaveriet”, i De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatt gjennom 300 år, Wiestad, Else (red.). Oslo: Emilia forlag, 168–175.

 

Gilligan, C. “Relasjoner” i Med en annen stemme, Gyldendal 2002, s. 52–80. (masterkopi kan lånes på ekspedisjonskontoret, IFIKK)

 

# Luxemburg, Rosa. 2004. “Writings on Women”, i The Rosa Luxemburg Reader, Peter & Kevin B. Anderson (eds.), New York: Monthly Review Press, 233–245.

 

# Jagger, Alison. M. 2005. “Saving Amina: Global Justice for Women and Intercultural Dialogue“, i Ethics & International Affairs, Volume 19.3, 55–75.

 

# Lloyd, Genevieve. 1995. Mannlig og kvinnelig i vestens filosofi. Oversatt av Kjell Olaf Jensen og Eivind Tjønneland. Oslo: Cappelen, 18–20, 66–121.

 

# Kant, Immanuel. 1977. “The Interrelations of the two sexes”, i History of Ideas on Women, Rosemary Agonito, (ed.) New York: Perigee, 129–144.

 

# Mahrdt, Helgard: “Hannah Arendt: Identitet og kjærlighet til verden.” Upublisert.

 

# Mill, John Stuart .1977. "The Subjection of Women", i History of Ideas on Women, Rosemary Agonito (ed.), New York: Perigee, 225–250.

# Nussbaum, Martha C. 2005. “Women and Cultural Universals”, i Feminist Theory. A Philosophical Anthology, Cudd, Ann E. and Robinson O. Andreasen (red.), Malden: Mass, Blackwell Publishing, 302–324.

 

# Okin Moller, Susan. 1979. “Philosopher Queens and Privates Wives”, i Women in Western Political Thought, Princeton: Princeton University Press, 28–50.

 

# Okin Moller, Susan. 1979.“Woman’s Place and Nature in a Functionalist World”, i Women in Western Political Thought, Princeton: Princeton University Press, 73–96.

 

# Okin Moller, Susan. 1989. “Justice and gender” og “Toward a Humanist Justice”, i Justice, Gender and the Family, New York: Basic Books, 3–24, 170–186.

 

# O’Neill, Eileen. 1989. “Disappearing Ink: Early Modern Women Philosophers and Their Fate in History”, i Philosophy in a Feminist Voice. Critiques and Reconstructions, Janet A Kourany (red.), Princeton: Princeton University Press, 17–33.

 

# Pettersen, Tove. 1999. “Karl Marx og Friedrich Engels. Undertrykkelsens og opprinnelse og opphør”, i Kjønnsperspektiver i filosofihistorien, Rustad, Linda M. og Bondevik, Hilde (red.), Oslo: Pax forlag, 201–215.

 

Pettersen, Tove. 2011. Filosofiens annet kjønn. Oslo: Pax Forlag A/S, 91–139. (masterkopi kan lånes på ekspedisjonskontoret, IFIKK)

 

# Platon. 2001. Platons samlede verker. Bind 5. Staten og Kleitofon. Oversatt av Henning Mørland og Tore Frost. Oslo, Vidarforlaget A/S.

 

# Taylor Mill, Harriet. 1994. “Kvinners frigjøring”, i De store hundreårsbølgene. Kjønnsdebatt gjennom 300 år, Wiestad, Else (red.). Oslo: Emilia Forlag, 152–166.

 

# Warren, Karen J. (red.). 2009. An Unconventional History of Western Philosophy. Landham, Maryland: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 1–23.

 

# Wollstonecraft, Mary. 1994. “Et forsvar for kvinnens rettigheter” (utvalg), i Feminismens klassikere, Rønning, Anne Holden og Toril Hansen (red.), Oslo: Pax Forlag A/S. Originaltekst på engelsk tilgjengelig på bartleby.com Hele verket er også oversatt til norsk, og utgitt på PAX  forlag i 2003.

 

Anbefalt litteratur:

Bubeck, Diemut. 2000. “Feminism in political philosophy. Women’s difference”,i The Cambridge Companion to Feminism on Philosophy,

Fricker Miranda & Jennifer Hornsby (red.), Cambridge: Cambridge University Press, 185– 204. (Anbefalt til 10. gang).

 

Fricker, Miranda. 2000. “Feminism in epistemology. Pluralism without postmodernism”, i The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy, Fricker Miranda & Jennifer Hornsby (red.), Cambridge: Cambridge University Press, 146–165. (Anbefalt til 11. gang for spesielt interesserte i epistemologi og postmoderne filosofi).

 

Jaggar, Alison. 2000. “Feminism in ethics. Moral justification”, in The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy, Fricker, Miranda & Jennifer Hornsby (red.), Cambridge: Cambridge University Press, 225-242. (Anbefalt til 9. gang for spesielt interesserte i feministisk etikk).

 

Pettersen, Tove. 2011. Filosofiens annet kjønn. Oslo, Pax Forlag A/S. (Anbefalt til 1, 2, 7, 10, 11 og 13 gang).

 

Pettersen, Tove. 2008. “The Perspective of care” og “Normative Foundations and Formal Features”, i Comprehending Care. Lexington Books, Roman & Littlefield Publishers Inc, 1–16, 31–49. (Anbefalt til 9. gang for spesielt interesserte i omsorgsetikk).

 

Pettersen, Tove. 2015. Skriv. Fra ide til fagoppgave. Oslo: Gyldendal (Anbefalt til de som trenger innføring i akademisk skriving i forbindelse med utformingen av semesteroppgavene).

 

Spivak, G. C. 2009. “Kan de underordnede tale”? I Agora, nr. 1, 40–103. (Krevende artikkel, men anbefalt til 13. og 14. gang for spesielt interesserte i feministisk diskursteori, global feminisme og postkoloniale perspektiver).

 

Wiestad, Else. 2004. “Den skjønne og følende forstand”, i Kvinneforskning nr. 4/04. (Handler om Kants syn på kjønn, sterkt anbefalt til 3. gang).

Publisert 14. okt. 2015 10:18 - Sist endret 14. okt. 2015 10:18