Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 29. mai kl. 14:00

Merknad: Informasjon om hvordan du levere besvarelser i Fronter finner du her: http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/ressurser/innlevering/innlevering_fronter.html

Kunngjøring av eksamensresultater: 22. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 03:47