Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL2206 - Høst 2005

Innleveringsfristen for essayet er 24.11 innen kl. 14. Essayet skal leveres til Fredrik Bråten, rom 411 i Niels Treschows hus.

Informasjon om oppgaveinnlevering finner dere her

17. nov. 2005 13:19