Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FIL2206 - Høst 2006

Oppgavetekst til semesteroppgave:

ENTEN: Fremstill hovedtrekkene i Habermas' språkfilosofiske bidrag ("universalpragmatikken") og vis hvordan han bygger videre på tidligere bidrag (for eksempel John Austin). Fremstill deretter Habermas' innvendinger mot Richard Rortys posisjon, og gi din vurdering av innvendingenes holdbarhet.

ELLER: Redegjør for Gadamers teori om at forståelse har en dialogisk struktur. Diskuter deretter Gadamers forsøk på å overvinne problemene som tidligere hermeneutisk filosofi mente oppstår på grunn av tidsavstanden mellom tolker (interpret) og materialet som skal tolkes. Bruk gjerne eksempler for å anskueliggjøre.

25. okt. 2006 12:18

Frist for innlevering av semesteroppgave er onsdag 29. november innen klokka 14.00 på instituttets eskpedisjonskontor i 4 etg., Niles Treschows hus. Full instruks for innlevering av semesteroppgave finnes her . Husk at oppgaven skal leveres i 2 eksemplarer.

23. okt. 2006 12:07