Beskjeder

Publisert 9. nov. 2006 16:31

Semesteroppgaven: Oppgavetekst finner du her . Oppgaven skal leveres på instituttets ekspedisjonskontor i 4. etg. Niels Treschows hus senest onsdag 6. desember innen kl. 14.00. Full instruks for innlevering av semesteroppgave finnes her . Husk at oppgaven skal leveres i 2 eksemplarer.

Publisert 25. okt. 2006 16:55

Rettede obliger: Ferdig rettede obliger kan hentes på ekspedisjonskontoret i 4. etg. Niels Treschows hus fra og med torsdag 26. oktober etter klokka 11.00. Studenter som ikke har fått sin oblig godkjent vil få et nytt forsøk, og bearbeidet besvarelse må leveres hos ekspedisjonen senest torsdag 2. november innen klokka 14.00. Dette er en absolutt frist, så det er viktig at alle henter sine besvarelser så snart de foreligger.

Publisert 28. sep. 2006 15:50

Oppgavetekst til kvalifiserende oppgave:

En ukjent attentatsmann beveger fingeren i avtrekkerbøylen, avfyrer skuddet, skyter presidenten, dreper ham og kaster landet ut i politisk kaos. Hvor mange handlinger utfører attentatsmannen? Redegjør kort for to ulike svar på dette spørsmålet. Hvilket svar synes du selv virker rimeligst? Begrunn.

Publisert 21. aug. 2006 19:51

VIKTIG: Den første obligatoriske oppgaven, som er kvalifiserende men ikke karaktergivende, har innleveringsfrist 12.10 innen kl. 14.00 på ekspedisjonskontoret, rom 407 i Niels Treschows hus. Oppgaveteksten vil bli delt ut på seminaret, samt bli publisert her på beskjedblokka, 28.9. Omfanget skal være på 3-5 sider. Full instruks for oppgaveinnlevering finner du her