Rettede obliger: Ferdig rettede obliger …

Rettede obliger: Ferdig rettede obliger kan hentes på ekspedisjonskontoret i 4. etg. Niels Treschows hus fra og med torsdag 26. oktober etter klokka 11.00. Studenter som ikke har fått sin oblig godkjent vil få et nytt forsøk, og bearbeidet besvarelse må leveres hos ekspedisjonen senest torsdag 2. november innen klokka 14.00. Dette er en absolutt frist, så det er viktig at alle henter sine besvarelser så snart de foreligger.

Publisert 25. okt. 2006 16:55 - Sist endret 9. nov. 2006 16:36