Semesteroppgaven: Oppgavetekst finner du her …

Semesteroppgaven: Oppgavetekst finner du her . Oppgaven skal leveres på instituttets ekspedisjonskontor i 4. etg. Niels Treschows hus senest onsdag 6. desember innen kl. 14.00. Full instruks for innlevering av semesteroppgave finnes her . Husk at oppgaven skal leveres i 2 eksemplarer.

Publisert 9. nov. 2006 16:31 - Sist endret 9. nov. 2006 16:36