Semesterside for FIL2302 - Høst 2015

De som ikke har levert inn utkast til semesteroppgaven bes gjøre dette senest innen tirsdag 20.10. Utkastene kan sendes på e-post direkte til Arne Johan Vetlesen (a.j.vetlesen@ifikk.uio.no). Vi minner om at godkjent utkast er en forutsetning for å få levert semesteroppgave.

Oct. 16, 2015 3:32 PM

Oppgavetekster til semesteroppgaven vil bli utdelt på seminaret 17. september. Om noen ikke har anledning til å komme den dagen, må vedkommende selv kontakte emneansvarlig lærer.

Aug. 28, 2015 9:54 AM