Pensum/læringskrav

Tom Regan (Ed.): Matters of Life and Death, 1992. McGraw-Hill, New York. 3. utg.

Per Ariansen: Miljøfilosofi, 1998. Universitetsforlaget, Oslo.

Ariansen, Per: Dyr, omsorg og rettferdighet, 2000. Fagbokforlaget. I Føllesdal, A. (red) Dyreetikk.

I tillegg kreves en oversikt over ulike etiske problemer, tradisjoner og moralfilosofer slik de presenteres i bøker til ex. ph., ex. fac. og i andre fremstillinger

Publisert 25. okt. 2005 01:09 - Sist endret 1. des. 2005 15:41