Pensum/læringskrav

Tom Regan (Ed.): Matters of Life and Death, McGraw-Hill, New York. 3. utg. 1992

Per Ariansen: Miljøfilosofi, Universitetsforlaget, Oslo 1998

Ariansen, Per: "Dyr, omsorg og rettferdighet", i Føllesdal, A. (red) Dyreetikk. Oslo, Fagbokforlaget 2002

I tillegg kreves en oversikt over ulike etiske problemer, tradisjoner og moralfilosofer slik de presenteres i bøker til ex. ph., ex. fac. og i andre fremstillinger

Publisert 24. okt. 2006 10:22 - Sist endret 9. jan. 2007 12:28