Mer om emnets undervisningsopplegg

Som en del av seminarundervisningen vil oppgaver fordeles til deltagerne slik at hver deltager bidrar med et lite innlegg.  Dersom det blir ca. 40 - 50 studenter, vil det være rimelig å la 4 - 5 studenter få tildelt ett tema valgt fra de 10 som inngår i pensum, f. eks. vold. Studentene må samarbeide om å utforme et innlegg der følgende elementer kan inngå:

1. Utforme en del viktige etiske problemstillinger innen dette tema

2. Presisere og definere sentrale uttrykk, analysere, drøfte og avklare begreper

3. Formulere en del normative standpunkter og gi systematisk begrunnelse for dem


4. Fremsette de mest relevante contra - argumentene til standpunktene, og til pro - argumentene

Samlet tid for 4 - 5 innlegg kan maksimalt bli på 2 timer, dvs. hver student kan maksimalt disponere 20 minutter til innlegget sitt hvis det skal bli tid til diskusjoner etterpå.
En enkel måte å fordele gruppene på, er etter den alfabetiske deltagerlisten. Første gruppeinnlegg blir etter to uker med forelesninger.

Dersom det kan la seg gjøre, vil det være en fordel at innleggene foreligger i en kortversjon noen dager på forhånd - f. eks. i et eget rom på Fronter.

For å gå opp til eksamen må to obligatoriske oppgaver være bestått.  En av dem kan være den skriftlige versjonen av innlegget. I tillegg skal alle studentene levere inn og få godkjent minst en oppgave hentet fra et av områdene med oppgaver på Fronter.