Beskjeder

Publisert 25. mai 2009 14:09

korrekt innleveringsinstruks finner du på denne siden: http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/innlevering/eksamen.html

NB: to eksemplarer

Publisert 12. mai 2009 12:49

Innlevering av semesteroppgave: Ved en feiltakelse ble det lagt ut en innleveringsinstruks for Fronter-innleveringer under tid for eksamen. Semesteroppgaven skal imidlertid leveres i ekspedisjonen i 4. etg Niels Treschows hus 25. mai innen klokka 14.00. Korrekt instruks vil bli lagt ut i løpet av dagen.

Publisert 26. feb. 2009 14:21

Vi gjør oppmerksom på at innleveringe av de obligatoriske oppgavene skjer i Fronter. Datoene er angitt i undervisningsplanen.

Full instruks for innlevering finner du her .

Publisert 20. feb. 2009 12:13

Vikitg beskjed: Det vil bli et opphold i undervisningen onsdag 18. mars grunnet Fagkritisk dag. Seminarrekken vil derfor holde på en uke lengre enn planlagt.