Pensum/læringskrav

Torbjörn Tännsjö. Understanding Ethics. An Introduction to Moral Theory. Edinburgh: Univ. of EdinburghPress, 2009.

Debra Satz. Why Some Things Should Not Be for Sale. Oxford: Oxford Univ.Press, 2010.

Janet Radcliffe Richards. The Ethics of Transplants. Oxford: Oxford Univ.Press, 2012.

Ole Martin Moen. Essayskriving – kort og klart. Kristiansand:Høyskoleforlaget, 2011.

Tait Szabo. In Defense of Commodification. Doktoravhandling. Boulder:University of Colorado at Boulder, 2007 Vil være å få kjøpt som kompendium hos Kopiutsalget på Akademika.

Ole Martin Moen, Is Prostitution Harmful?, feature article, Journal of Medical Ethics

Scott A. Anderson, kommentarartikkel til Moen (tilgang kun fra UiO-datamaskiner)

Rosalind McDougall, kommentarartikkel til Moen (tilgang kun fra UiO-datamaskiner)

Publisert 3. okt. 2012 14:21 - Sist endret 12. des. 2012 12:21