Pensum/læringskrav

St. Theodore the Studite, On the Holy Icons, St. Vladimir’s Seminay Press

St. John of Damascus, On the Divine Images, St. Vladimir’s Seminary Press

Sekundærlitteratur:

Det nødvendige stoffet kan kopieres fra en masterkopi som gjøres tilgjengelig ved semesterstart

Kenneth Parry, Depicting the Word, Brill, Leiden 1996

I tillegg kommer primær- og sekundærlitteratur i forbindelse med skriving av semesteroppgave

Publisert 6. nov. 2006 17:53 - Sist endret 18. des. 2009 17:44