Pensum/læringskrav

Våren 2011: Innføring i Origenes’ og Maximos Bekjennerens tenkning, tema: Gud, kosmos, mennesket.

Pensum består i et utvalg tekster fra de to tenkerne pluss et antall sider sekundærlitteratur.

Ca. 80 sider fra Origenes (vil bli gjort tilgjengelig i kopi): Origen, The Song of Songs — Commentary and Homilies, London 1957, side 216-228.

Origen, On First Principles, translated by G. W. Butterworth, London 1936, side 1-43, side 52-58, side 83-94, side 129-137.

Ca. 170 sider fra Maximus: De følgende to bøkene fås i bokhandelen:

St Maximus the Confessor, On the Cosmic Mystery of Jesus Christ, translated by P. M. Blowers and P. L. Wilken, New York 2003, følgende tekster: Ambiguum 7 og 8 (side 45-78), Ad Thalassium 22 og 60 (side 115-118, 123-129).

Maximus the Confessor, Selected Writings, translation and notes by G. C. Berthold, Classics of Western Spirituality, New York 1985, følgende tekster: The Four Hundred Chapters on Love (side 33-87), Chapters on Knowldge (127-170), The Church’s Mystagogy (181-214).

Følgende tekst blir utdelt som kopi:

Maximus the Confessor, ed. Andrew Louth, London 2006, følgende tekst: Difficulty 41 (side 155-162).

Sekundærlitteratur:

Innledningen i Blowers’ On the Cosmic Mystery (side 13-43)

Torstein T Tollefsen, ’Causality and Movement in St Maximus

Ambiguum 7’ in J. Baun, A. Cameron, M. Vinzent (ed.) Studia Patristica xlviii, Peeters Publishers 2010, side 85-93.

Torstein T Tollefsen, ’Did St Maximus the Confessor have a Concept of Participation?’, Studia Patristica xxxvii, Peeters Publishers 2001, side 618-625.

Ca 100-200 sider sekundærlitteratur legges opp i forbindelse med semesteroppgaven.

Forslag til videre lesning:

Henri Crouzel, Origen, Edinburgh 1989.

Torstein T Tollefsen, The Christocentric Cosmology of St Maximus the Confessor, Oxford 2008.

Joseph W Trigg, Origen, London 1985.

Melchisedec Törönen, Union and Distinction in the Thought of St Maximus the Confessor, Oxford 2007.

Publisert 16. okt. 2010 09:44 - Sist endret 10. nov. 2010 14:29