Beskjeder

Publisert 29. mars 2017 11:05

Vær oppmeksom på at 25. april vil seminaret finne sted i rom 141 GM i stedet for rom 219. Tidspunktet er det samme som ellers.

Publisert 22. mars 2017 11:21

Alternative oppgavetemaer til semesteroppgaven er nå publisert i undervisningsmappen i Fronterrommet.

Publisert 1. mars 2017 09:20

Oppgavetemaer til semesteroppgaven vil bli publisert i Fronter 22. mars.

Publisert 10. feb. 2017 10:19

Studentene bes følge med på informasjon ang. undervisning og eksamen på Fronter.