Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

10. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 24. mai kl. 14:00

Merknad: Informasjon om hvordan du leverer besvarelser i Fronter finner du her: http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/ressurser/innlevering/innlevering_fronter.html

Kunngjøring av eksamensresultater: 16. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 22:59