Pensum/læringskrav

Hobbes, Thomas, Leviathan. Harmondsworth: Penguin, 1968. Kapitlene 13-19.

Hegel, Georg W.F., Philosophy of Right. Cambridge University Press, 1991. §§142-360, ss.189-380, dvs. hele del III. (Norsk utgave: Rettsfilosofi. Vidarforlaget, 2006.)

Mill, John Stuart, On Liberty. Harmondsworth: Penguin, 1981. Ss.59-187 (dvs. hele Mills tekst).

Rawls, John, Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993. Hele boken.

Fraser. Nancy & Axel Honneth, Redistribution or Recognition. London: Verso, 2003. Hele boken.

Sekundærlitteratur:

Sheldon Wolin: Politics and Vision, Princeton University Press, 2004,

Andrew Buchwalter: Dialectics, Politics, and the Contemporary Value of Hegel’s Practical Philosophy. London: Routledge, 2012.

Carsten Bagge Laustsen & Jesper Myrup, red., Magtens tænkere. Politisk teori fra Machiavelli til Honneth. Roskilde Universitetsforlag, 2006.

A.J. Vetlesen, "Surplus of Indeterminacy: A Hegelian Critique of Neoliberalism", i Odin Lysaker & Jonas Jakobsen, eds., Recognition and Freedom. Leiden/Boston: Brill, 2015, pp. 124-146.(Foreleser informerer ang. denne artikkelen i forelesningen).
Publisert 12. okt. 2016 13:57 - Sist endret 9. feb. 2017 15:31